Local AI

Επεξεργαζόμαστε πολύπλοκα δεδομένα σε απλά και κατανοητά πληροφοριακά γραφικά και διαδραστικούς χάρτες.

Συνεργαζόμενο μέλος του
Smart Attica Digital Innovation Hub

Βραβευθέντα Έργα

CNROpt Project

 

Μια επέκταση του Δικτύου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Χώρες: Κύπρος, Ελλάδα, Κροατία

Πεδία Πειραματισμού: Πρόβλεψη χρονοσειρών χρησιμοποιώντας τόσο off-the-shelf όσο και προσαρμοσμένα μοντέλα, γεωχωρικά μοντέλα για βελτιστοποίηση βάσει τοποθεσίας.

AI4CS Project

 

Μια εφαρμογή βασισμένη σε AI που βοηθά τους χρήστες σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Χώρες: Ελλάδα, Κροατία

Πεδία Πειραματισμού: Πρόβλεψη χρονοσειρών χρησιμοποιώντας τόσο off-the-shelf όσο και προσαρμοσμένα μοντέλα, γεωχωρικά μοντέλα για βελτιστοποίηση βάσει τοποθεσίας.

Αξιοποίηση της Ισχύος των Δορυφορικών Δεδομένων Υυψηλής Ανάλυσης για τη Δημιουργία Πολυθεματικών Αστικών Χαρτών.

Η μακροχρόνια συνεργασία μας με φορείς της ΕΕ και της Αμερικής μας επιτρέπει την ενσωμάτωση αστικών χαρτών υψηλής ανάλυσης που περιέχουν υψόμετρο, δρόμους, κτίρια, βλάστηση, θερμοκρασία, ρύπανση κ.λπ. αποφεύγοντας την δαπανηρή ανάπτυξη χιλιάδων λογοκριτών για τη συλλογή δεδομένων

Deep Learning

 

Ανάπτυξη ισχυρών και αξιόπιστων συστημάτων αντίληψης που βασίζονται σε έννοιες αιχμής από το Deep Learning (DL) και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για την εκτέλεση Ανίχνευσης και Αναγνώρισης Αντικειμένων. Ενότητες Building Perception, τα δομικά στοιχεία για αμυντικά και αεροδιαστημικά συστήματα καθώς και μη στρατιωτικές εφαρμογές, όπως η επιτήρηση οικιακών και έξυπνων πόλεων, η βιοϊατρική μηχανική, η έξυπνη οικιακή ρομποτική και η αυτόνομη οδήγηση.

Από Νούμερα σε Χάρτες

Επεξεργαζόμαστε πολύπλοκα δεδομένα σε απλούς και απλούς διαδραστικούς χάρτες.

Αλγόριθμοι Δρομολόγησης που υποστηρίζονται από AI

Μετατροπή Δεδομένων Δορυφορικού Χάρτη σε Actionable Insights.

Χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για την εξαγωγή καινοτόμων λύσεων οικονομικά αποδοτικών.

Δοκιμές

Αξιολόγηση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης σε προβλήματα πραγματικής ζωής και λήψη βέλτιστων λύσεων

Ανάλυση

Ανάλυση Σύνθετων Γεωγραφικών Πηγών Δεδομένων και Εξαγωγή Actionable Insights και Απολαυστικών Εφαρμογών

Παρακολούθηση

Παρακολούθηση ΒΔΕ για την Περιβαλλοντική και την Κλιματική Αειφορία με οικονομικό τρόπο.

Local AI

Ελλάδα

τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο: Ακριβώς όπως το πετρέλαιο, τα ακατέργαστα δεδομένα δεν είναι πολύτιμα από μόνα τους. Αντίθετα, η τιμή δημιουργείται όταν αναλύεται γρήγορα, πλήρως και με ακρίβεια και συνδέεται με άλλα σχετικά δεδομένα

Big Data

Παρακολούθηση Βιωσιμότητας Πόλης KPIs.

Εάν δεν μπορείτε να μετρήσετε, δεν μπορείτε να βελτιώσετε: Επιτρέπουμε τη μέτρηση της εξέλιξης των βασικών δεικτών περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, όπως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αστικής κινητικότητας, οι θερμικές νησίδες, οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας.

EasyRide Απολαυστική Ποδηλασία στην Πόλη.

Στόχος της δημιουργίας του Easyride Ecosystem είναι να τονώσει το ενδιαφέρον των πολιτών και των επισκεπτών μιας πόλης για τη χρήση βιώσιμων και άνετων επιλογών στις μετακινήσεις τους μέσα και γύρω από τα αστικά κέντρα με βάση την τρέχουσα κατάσταση στο δημοτικό οδικό δίκτυο.

Το Easyride θα δώσει στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα πλοήγησης μέσα στην πόλη στην οποία η επιλογή της διαδρομής θα βασίζεται σε μια σειρά ποιοτικών χαρακτηριστικών (δυσκολία λόγω κλίσης, επιφάνεια δρόμου, θερμοκρασία, θόρυβος, ποιότητα αστικού χώρου κ.λπ.) με αποτέλεσμα σε μια βέλτιστη εμπειρία χρήστη όταν κινείστε με τα πόδια ή με ποδήλατο ή με άλλα μέσα που δεν καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μεταφορά ή ψυχαγωγία/αθλητισμό μέσα και γύρω από μια πόλη.

Χρησιμοποιώντας σε εξατομικευμένο επίπεδο τις καλύτερες δυνατές επιλογές στη μεταφορά με ουδέτερο CO2 , αφαιρούμε ορισμένα από τα εμπόδια στη χρήση του ποδηλάτου αντί του αυτοκινήτου στην πόλη. Αυτά τα εμπόδια μπορεί να είναι η κλίση του εδάφους, η αυξημένη κυκλοφορία αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους, ο εντοπισμός κατάλληλων δρόμων χαμηλής όχλησης κ.λπ.

Το Easyride θα είναι μια πλατφόρμα που θα μπορεί να λειτουργεί σε κινητά τηλέφωνα, συσκευές γυμναστικής, smartwatches κ.λπ., τα οποία θα αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα για την επεξεργασία ψηφιακών χαρτών, τεχνολογίες Machine Learning στο Cloud και αλγόριθμους πλοήγησης που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη . Η πλατφόρμα θα λειτουργεί λαμβάνοντας τρέχοντα δεδομένα και δεδομένα από άλλες συσκευές IoT, εφαρμογές πληροφοριών, π.χ. καιρικές συνθήκες και πληροφορίες για το ανάγλυφο του τοπίου από κατάλληλες γεωγραφικές εφαρμογές και ψηφιακά υπόβαθρα.

Αναγνώριση Αντικειμένου Βάσει Αισθητήρα.

Η διασταύρωση Computer Vision και AI είναι ένας από τους τομείς της Επιστήμης Υπολογιστών που μπορεί να διεκδικήσει τις πιο αξιοσημείωτες ανακαλύψεις της τελευταίας δεκαετίας. Αυτές οι εξελίξεις γέννησαν σημαντικές επιτυχίες στην Αναγνώριση Αντικειμένων και στην Κατανόηση Σκηνής. Παρά την αναμφισβήτητη ανάπτυξη, οι περισσότερες από τις επιτυχίες βασίζονται στη διαθεσιμότητα δεδομένων από κάμερες RGB. Η εγκατάσταση καμερών RGB είναι συνήθως άχρηστη, καθώς είναι ακριβές και απαιτούν τη συνύπαρξη εξειδικευμένου υλικού που μπορεί να αποθηκεύσει και να επεξεργαστεί τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Προς αυτή την κατεύθυνση, στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη συστημάτων αναγνώρισης αντικειμένων που λειτουργούν σε αραιά και εύκολα στην αποθήκευση σύννεφα σημείων που παράγονται από τη σύντηξη φθηνών αισθητήρων όπως το LiDAR και το mmWave RADAR. Η φιλοδοξία είναι ότι η αναγνώριση αντικειμένων από νέφη σημείων μπορεί να φτάσει τα επίπεδα απόδοσης και αξιοπιστίας των αντίστοιχων αντίστοιχων RGB (π.χ. YOLO από την Meta AI Research) και, ως εκ τούτου, να μπορεί να αναπτυχθεί σε εφαρμογές πραγματικού κόσμου.

Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων

Η φιλοδοξία μας είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα σύνολο αναδυόμενων τεχνολογιών λογισμικού όπως οι Βιβλιοθήκες Python Open Source, το Cloud Native Machine Learning και καινοτόμους αλγόριθμους πλοήγησης που βασίζονται στη θεωρία γραφημάτων και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τις τελευταίες δεκαετίες, υπήρξε μια τεράστια επέκταση στη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα των δεδομένων ψηφιακών χαρτών που προέρχονται από το LEO και άλλους δορυφόρους. Επιπλέον, η ιδέα των Έξυπνων Πόλεων επιταχύνει και βλέπουμε τη διαθεσιμότητα ανάπτυξης ασύρματου δικτύου αισθητήρων σε πόλεις με βάση την τεχνολογία IoT. Η διαθεσιμότητα αυτών των δεδομένων επιτρέπει τη δημιουργία πλούσιων επιπέδων ψηφιακών θεματικών χαρτών τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν με αποτελεσματικό τρόπο χρησιμοποιώντας την πληθώρα εργαλείων και βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα (Python Folium, QGIS, Leaflet Maps, κ.λπ.).

Η ιδέα μας είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα νέα επίπεδα ψηφιακού χάρτη για να επιτρέψουμε έναν νέο τρόπο πλοήγησης στην πόλη, ειδικά για πεζούς και ποδηλάτες. Ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα αποκλειστικών ποδηλατικών διαδρομών στην πόλη, πιστεύουμε ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορούμε να εντοπίσουμε διαδρομές που θα επιτρέψουν στους ποδηλάτες ή τους πεζούς να πάνε στον προορισμό τους με ευχάριστο τρόπο, ελαχιστοποιώντας οποιαδήποτε ενόχληση από θόρυβο, κίνηση, απότομη δρόμους, υψηλές θερμοκρασίες κ.λπ.

Στον πυρήνα της νέας τεχνολογίας που αναπτύχθηκε, θα έχουμε ένα καινοτόμο μοντέλο βασισμένο στη Μηχανική Μάθηση που θα παράγει την ελκυστικότητα των τμημάτων του δρόμου για μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας και τον τύπο κινητικότητας. Ο αλγόριθμος δρομολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί θα αναπτυχθεί από την ομάδα μας και θα είναι ένας συνδυασμός των καλύτερων αλγορίθμων θεωρίας γραφημάτων (Dijkstra, Bellman-Ford) και Τεχνητής Νοημοσύνης (A* Heuristic Search, κ.λπ.)

Συνεχίζοντας με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες AI & Cloud

Ξεκινήστε με την Local AI

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια λεπτομερή συμβουλή σχετικά με τα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων και τις επιλογές παράδοσης, καθώς και τις εφαρμογές για κινητά για παράδοση περιεχομένου/λύσεων.

Μπορούμε να παραδώσουμε το Λογισμικό μας με το μοντέλο SaaS παρέχοντας ένα πρότυπο λειτουργίας χωρίς προβλήματα.

Βασιλίσσης Αμαλίας 2
Καλαμάτα 24100
Ελλάδα